Inhoudsopgave afsprakennota

Hoofdstuk 1.     Informatieve gegevens

 • Schoolbestuur (juridische aard en samenstelling)
 • Personeel
 • Schoolraad
 • Oudervereniging
 • Pedagogische begeleiding
 • Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap
 • Preventieadviceur Project Gemeentelijke Onderwijs Hemiksem (PPGOH)
 • Onderwijsaanbod en leerplannen
 • Indeling in leerlingengroepen
   

Hoofdstuk 2.     Algemene bepalingen

 • Inschrijving van een leerling
 • Beperkende inschrijvingscriteria
 • Een leerling naar een andere vestigingsplaats overhevelen
 • Het Centrum voor Leerlngenbegeleiding (CLB)
 • Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden
   

Hoofdstuk 3.     Organisatorische afspraken

 • Openstellen van de school - schooluren
 • Toezichten
 • Kinderopvang ' De Stekelbees '
 • Leerlingenvervoer
 • Schoolverzekering
 • Bijdrageregeling
 • Revalidatie tijdens de lesuren
 • Extra-murosactiviteiten


Hoofdstuk 4.     Zorgbeleid

 • Voorzieningen op klasniveau
 • Voorzieningen op schoolniveau
 • Visie op zorgbeleid
 • Uitbouw van het zorgbeleid op 3 niveaus


Hoofdstuk 5.     Organisatorische afspraken

 • Te laat komen - vroeger vertrekken
 • Afhalen en brengen van de kinderen
   

Hoofdstuk 6.     Ouders en school

 • Oudercontacten
 • Schoolagendda
 • Huistaken
 • Rapport
 • Aanwezigheden
 • Problemen op school
 • Ouders en leefregels


Hoofdstuk 7.     Leerlingen en school

 • Leefregels voor leerlingen
 • Veiligheid en verkeer
 • Ik en het schoolreglement