Info nieuwe aanmeldings- en inschrijvingsprocedure

Belangrijke en nuttige informatie over de nieuwe aanmeldingsprocedure kan u nalezen in onze infobrochure.

We voorzien ook een infoavond op 17 februari 2020 om 19.30u in het gemeentehuis van Schelle!

Dit is geen vergissing! We werken immers samen met de gemeenten Niel en Schelle.
Op zoek naar informatie over het secundair onderwijs?
Kom naar onze 'Scholenbeurs' voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar.

Waar? in Depot Deluxe

Wanneer? 10 februari 2020